Czwarty Sztafetowy Bieg Ku Czci Sylwestra Rozdżestwieńskiego


Formularz zgłoszeniowy u dołu strony Już dziś zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w


CZWARTE SZTAFETOWYM BIEGU

KU CZCI SYLWESTRA ROZDŻESTWIEŃSKIEGO


 który odbędzie się 19.11.2016 r.

 

REGULAMIN

 „CZWARTCH SZTAFETOWY BIEG KU CZCI 

SYLWESTRA ROZDŻESTWIEŃSKIEGO”

 

SOCHACZEW (Stadion Orkan) - ŻUKÓW (Szkoła Podstawowa w Żukowie) 

–MŁODZIESZYN - IŁÓW (cmentarz) 

 

 • CEL IMPREZY

1.      Uczczenie Pamięci śp. Sylwestra Rozdżestwieńskiego.

2.      Promocja aktywności ruchowej i zdrowego stylu życia.

3.      Promocja aktywności fizycznej wśród mieszkańców powiatu sochaczewskiego i okolic.

4.      Popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej i sposobu na zdrowe spędzanie czasu wolnego.

5.      Propagowanie zdrowego trybu życia wśród lokalnej społeczności.

6.      Promocja gmin Iłów i Młodzieszyn.

 

 • ORGANIZATOR

      

 •      Starostwo Powiatowe w Sochaczewie.
 •      Gmina Iłów.
 • .    Gmina Młodzieszyn.
 •      Stowarzyszenie „Przez Sport w Przyszłość”
 • .    Sekcja Lekkoatletyczna OKS „SKRA” Warszawa oddział Sochaczew.

 

 • TERMIN i MIEJSCE

Impreza odbędzie się 19.11.2016 r.

w godzinach:

10:00 – start honorowy 400 m po bieżni na stadionie MOSiR – Sochaczew, ul Warszawska 80 (następnie przejazd autobusami pod szkołę w Żukowie)

10:30 – Szkoła Podstawowa w Żukowie

Meta - Iłów (cmentarz)

 

 • TRASA I DYSTANS BIEGU

Sztafeta polegać będzie na:

- przebiegnięciu przez grupę uczestników pewnego odcinka trasy (długość odcinka uzależniona jest od ilości uczestników). Po przebiegnięciu wyznaczonego odcinka grupa przekazuje pałeczkę kolejnej grupie, która wysiada z autobusu, a grupa kończąca bieg zajmuje miejsce w autobusie. Zmiana sztafet następować będzie na całej trasie biegu.

 

Start i meta biegu:


 • ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia przyjmowane są na stronie internetowej www.pswp.e-sochaczew.pl

Osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę rodziców/opiekunów >>Pobierz<<

Udział w imprezie jest bezpłatny.


 

 • TRANSPORT

Organizatorzy zapewniają transport pierwszym zgłoszonym 100 osobom w obydwie strony (Sochaczew-Żuków-Iłów, Iłów-Żuków-Sochaczew)


 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.      Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione lub uszkodzone przez uczestników podczas, w trakcie i po imprezie.

2.      Organizator nie odpowiada za wszelkie straty, szkody, kontuzje, poniesione przez uczestników w trakcie, przed jak i po imprezie.

3.      Ubezpieczenie jest indywidualną sprawą uczestnika imprezy.

4.      Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.

5.      Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas biegu (na starcie, trasie i mecie).

6.      Organizator po zakończeniu sztafety zaprasza na bezpłatny ciepły poczęstunek i gorącą herbatę.

7.      Zgłoszenie się do sztafety Żuków-Iłów jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

8.      O sprawach nagłych nieujętych regulaminem decyduje organizator.

9.      Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem 696-550-956.Zachęcamy do obejrzenia filmu oraz zdjęć z roku poprzedniego .