Członkowie Zwyczajni


Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia "Przez Sport w Przyszłość"


 • Michał ADAMKIEWICZ
 • Dariusz CIEREBIEJ
 • Robert DUL
 • Tadeusz GALA
 • Łukasz GOŁĘBIEWSKI
 • Ryszard KŁONOWSKI
 • Piotr KOTLARSKI
 • Tomasz KREKORA 
 • Justyna NOWAK
 • Mikołaj ORLIŃSKI
 • Romuald ORLIŃSKI
 • Karolina SAŁACIŃSKA
 • Wiesław SOBCZAK 
 • Ewa SZTANDUR - LESZCZYŃSKA
 • Marek TOMASZEWSKI
 • Rafał TOMASZKIEWICZ
 • Sebastian WIŚNIEWSKI
 • Wioletta WÓJTOWICZ